Twarze

Portrety zawodników podczas Zimowego Rajdu Timex 360 Stopni. Co mróz może zrobić z człowieka? Na to pytanie bezbłędnie odpowiadają chłopaki z ExMedio.