Biegowa Gra Miejska - regulamin

Regulamin biegowej gry miejskiej

20 lat strefy ekonomicznej w Gliwicach

Organizator – Miasto Gliwice

I. Podstawowe informacje i zasady udziału w imprezie:

1. Termin – 3 września 2016.

2. Start i meta – Park Chopina

3. Początek (start) - godz. 12.30, limit czasu – 4 h (do 16.30). Po

4. Limit drużyn – łącznie 100 drużyn (trasa długa + trasa krótka)

5. Skład drużyn – od 2 do 5 osób (w tym co najmniej jedna osoba pełnoletnia!!)

6. Sposób poruszania się po wyznaczonej trasie – bieg, marsz

7. Uczestnicy pokonują trasę przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Na mapie zaznaczone są ponumerowane punkty kontrolne. Kolejność zaliczania punktów jest dowolna. Nie ma obowiązku zaliczenia wszystkich punktów. Przy punktach kontrolnych będą do wykonania zadania z zakresu wiedzy o Gliwicach i Specjalnej Strefie Ekonomicznej, proste zadania zręcznościowe, ćwiczenia i inne zadania o niewielkim stopniu trudności.  

8. Dystans: trasa długa – ok. 20 km, trasa krótka – ok. 10 km.

 

II. Zapisy:

1. Termin dokonywania zapisów - do wyczerpania liczby miejsc lub do 02 września do godz. 20.00.

2. Zespoły zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora,

3. Zgłoszenie zespołu powinno zawierać:

- imiona i nazwiska zawodników

- rok urodzenia z uczestników,

- przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem

- przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów

- nazwę zespołu

 

III. Pakiety startowe:

1. Pakiety startowe będzie można odebrać:

- 3 września w Parku Chopina w godz. 10.30-12.00.

2. Pakiet startowy obejmuje:

- mapę (1 na drużynę – przekazywaną tuż przed startem imprezy),

- kartę startową (1 na zawodnika)

- plastron odblaskowy i numer drużyny (dla każdego zawodnika)

 - woda/herbata + słodki poczęstunek na mecie po zakończeniu trasy.

3. Przed odebraniem pakietu startowego członkowie drużyny lub ich opiekunowie będą zobowiązani do podpisania oświadczeń:

- o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność (dotyczy osób pełnoletnich)

- o zgodzie na udział osób niepełnoletnich w imprezie i publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów,

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją imprezy

 

IV. Nagrody:

1. Organizator nie przewiduje nagród rzeczowych za pierwsze miejsca.

 

V. Zasady zaliczania trasy i punktów kontrolnych oraz postanowienia końcowe

1. Zasady biegu i kolejność zaliczania punktów kontrolnych – dowolna, według uznania uczestników oraz godzin otwarcia punktów wskazanych na mapie.

2. Przy każdym punkcie kontrolnym będzie dyżurował sędzia, który potwierdzi fakt zaliczenia punktu kontrolnego/zadania specjalnego na karcie startowej. Rozpoczęcie wykonywania zadania będzie możliwe dopiero po dotarciu wszystkich członków drużyny do punku kontrolnego. Każdy członek drużyny musi uzyskać potwierdzenie na swojej karcie startowej. Karty muszą zostać zwrócone Organizatorowi tuż po przekroczeniu mety. Za brak potwierdzenia na jednej z kart drużyny do czasu zostanie doliczone karne 15 minut, a za brak karty któregokolwiek członka drużyny – 30 minut kary.

3. Klasyfikacja zespołów - w pierwszej kolejności – liczba zaliczonych punktów kontrolnych oraz – przy jednakowej ich liczbie – czas pokonania trasy.

4. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących, zwłaszcza przepisów ruchu drogowego, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię itp..

5. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, terenach prywatnych, strefach zamkniętych itp.

6. Drużyny pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje zakaz korzystania
z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zespołu.

7. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację drużyny.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.